ZYCOO Logo
  فارسی
 
    راه حل ها

ارتباط بین شعب


نگرانی معمول مدیران  سازمان ها و شرکت هایی که دارای شعب مختلف در شهر ها و یا کشور های مختلف می باشند هزینه ارتباط تلفنی می باشد. اکثر سازمان و شرکت ها در محل دفتر مرکزی و شعب دارای ارتباط اینترنت می باشند.

نکنولوژی VoIP و تجهیزات سیستم تلفنی مبتنی بر IP یهترین راه حل برای حذف هزینه تلفنی بین شعب می باشد.

سازمان ها و شرکت ها می توانند بدون هیچ هزینه ای و با کمک بستر اینترنت/اینترانت ارتباط بین دفتر مرکزی و شعب (کارگاه, انبار) را برقرار کنند.

 

مزایا و ویژگی ها
  • بستر اینترنت برای صوت
  • عدم پرداخت هزینه اضافی برای ارتباط تلفنی
  • کنترل و نظارت متمرکز
  • .........

صفحه اصلی محصولات سیستم پشتیبانی تماس با ما
 

شرکت پرتوداده
Copyright © 2006-2014 ZYCOO IRAN (PartoDadeh Co.) all rights reserved
Zycoo@Zycoo.ir, Info@PartoDadeh.com  +98021 44052100