ZYCOO Logo
  فارسی
 
    لیست محصولات
مرکز تلفن سری CooVox
    - سری U20
  - سری U50
  - سری U60
  - سری U100
مرکز تلفن سری ZX
  - سری ZX50
  - سری ZX60
  - سری ZX100
گوشي هاي تلفن تحت شبكه
  - CooFone-D30
  - CooFone-D60
ماژول
  - CEP-26
سرور تلفنی استریسک
  - P2
    محصولات
 
مرکز تلفن IPPBX
 

سریZX20 مرکزتلفن IPPBX سایز کوچک  می باشد که علاوه بر کلیه امکانات یک مرکز تلفن قدیمی از امکانات پیشرفته مانند پست صوتی(Voice Mail), موزیک انتظار, صف ,... پشتیبانی می کند. 

 

سیستم (All-in-one) سری ZX50 مرکز تلفن پیشرفته مبتنی بر IP دارای پورت آنالوگ (FXS,FXO) و دیجیتال E1 می باشد. این سیستم  دارای امکانات مدرن و پیشرفته  پست صوتی(Voice Mail), موزیک انتظار, صف ,VPN,SIP Trunk... می باشد.

 
 

مرکز تلفن IPPBX سری ZX60 دارای 64 پورت آنالوگ می باشد که با هدف استفاده در شرکت های کوچک و متوسط طراحی و تولید شده است. این سیستم از امکانات پیشرفته مانند توزیع تماس, پست صوتی, تلفن گویا(IVR),... پشتیبانی می کند.

 

مرکز تلفن سری ZX100 با حداکثر 16 پورت آنالوگ و یک پورت دیجیتال E1 با سخت افزار معماری  X86  برای شرکت های سایز متوسط با آخرین نسخه پایدار الستیکس می باشد.

 
گوشي هاي تلفن تحت شبكه
 

ZP302
 
 

گوشی تلفن تحت شبکه(IPPHONE) سری ZP302 با پروتکل SIP و IAX  سازگار می باشد و با تکنولوژی شرکت Boardcom طراحی  و با سیستم های مختلف مانند Asterisk, FreePBX, BoardSoft, Cisco call manager ,.... سازگار می باشد.


ZP502
 
 

گوشی تلفن تحت شبکه(IPPHONE) سری ZP302 با پروتکل SIP و IAX  سازگار می باشد و با تکنولوژی شرکت Boardcom طراحی  و با سیستم های مختلف مانند Asterisk, FreePBX, BoardSoft, Cisco call manager ,.... سازگار می باشد.

 
پلتفرم مستقل تلفنی
 

LX824
 
 
پلتفرم مستقل تلفنی LX824 تحول جدیدی برای طراحان  و ارائه دهندگان سرویس VoIP  می باشد که به دنبال یک سیستم مجنمع مبتنی بر معماری X86 می باشد. LX824 دارای  اینترفیس تلفنی  با پردازنده 500Mhz AMD و ماجول استاندارد FXS/FXO شرکت دیجیوم (Digium) می باشد .
 
 
کارت های تلفنی استریسک
 

ZA4P
 
 

;کارت تلفنی ZA4P دارای چهار خط آنالوگ می باشد با توجه به نیاز  می توان هر ترکیبی از ماژول های FXS-100 وFXO-100  بر روی آن استفاده کرد. این کارت 100% با ک��رت TDM400P شرکت دیجیوم (Digium) ����ازگا�� است .


ZA4E
 
 

;کارت تلفنی ZA4E دارای چهار خط آنالوگ می باشد با توجه به نیاز  می توان هر ترکیبی از ماژول های FXS-100 وFXO-100  بر روی آن استفاده کرد.

 

ZA8P
 
 

;کارت تلفنی ZA8P دارای هشت خط آنالوگ می باشد با توجه به نیاز  می توان هر ترکیبی از ماژول های FXS-100 وFXO-100  بر روی آن استفاده کرد. این کارت 100% با کارت TDM800P شرکت دیجیوم (Digium) سازگار است .


ZA8E
 
 

;کارت تلفنی ZA8E دارای هشت خط آنالوگ می باشد با توجه به نیاز  می توان هر ترکیبی از ماژول های FXS-100 وFXO-100  بر روی آن استفاده کرد.

 

ZA16P
 
 

;کارت تلفنی ZA16P دارای شانزده خط آنالوگ می باشد با توجه به نیاز  می توان هر ترکیبی از ماژول های FXS-200 وFXO-200  بر روی آن استفاده کرد. این کارت 100%ین کارت 100% با کارت TDM1600P شرکت دیجیوم (Digium) سازگار است .


ZA16E
 
 

;کارت تلفنی ZA16E دارای شانزده خط آنالوگ می باشد با توجه به نیاز  می توان هر ترکیبی از ماژول های FXS-200 وFXO-200  بر روی آن استفاده کرد.استفاده کرد.

 

صفحه اصلی محصولات سیستم پشتیبانی تماس با ما
 

شرکت پرتوداده
Copyright © 2006-2011 ZYCOO IRAN (PartoDadeh Co.) all rights reserved
Zycoo@Zycoo.ir, Info@PartoDadeh.com  +98021 44052100